اعضای کمیسیون های تخصصی دانشکده ها

کمیسیون تخصصی دانشکده فیزیک
ردیف نام ونام خانوادگی گرایش -  رشته مرتبه علمی عضو هیات علمی  نوع مسئولیت
1 دکتر مصطفی زاهدی فر فیزیک- هسته ای استاد دانشگاه کاشان عضو هیأت ممیزه و رئیس کمیسیون 
2 دکتر بهرام جزی فیزیک- پلاسما استاد دانشگاه کاشان دبیر کمیته منتخب ارتقاء 
3 دکتر محمد الماسی فیزیک- ماده چگال استاد دانشگاه کاشان عضو کمیسیون
4 دکتر مجید منعم زاده فیزیک- ذرات بنیادی دانشیار دانشگاه کاشان عضو کمیسیون
5 دکتر غلامرضا نبیونی فیزیک- ماده چگال استاد دانشگاه اراک عضو کمیسیون
کمیسیون تخصصی دانشکده شیمی و زیست شناسی
ردیف نام ونام خانوادگی گرایش -  رشته مرتبه علمی عضو هیات علمی  نوع مسئولیت
1 دکتر حسین نعیمی شیمی آلی استاد دانشگاه کاشان عضو هیأت ممیزه و رئیس کمیسیون 
2 دکتر سعید معصوم شیمی تجزیه استاد دانشگاه کاشان دبیر کمیته منتخب ارتقاء 
3 دکتر سید ابوالقاسم کاهانی شیمی معدنی دانشیار دانشگاه کاشان عضو کمیسیون
4 دکتر سید علی حسینی زیست شناسی دانشیار دانشگاه کاشان عضو کمیسیون
5 دکتر مسعود همدانیان شیمی - فیزیک استاد دانشگاه کاشان عضو کمیسیون
کمیسیون تخصصی دانشکده علوم ریاضی
ردیف نام ونام خانوادگی گرایش -  رشته مرتبه علمی عضو هیات علمی  نوع مسئولیت
1 دکتر غلامحسین فتح تبار ریاضی محض- گراف دانشیار دانشگاه کاشان  عضو هیأت ممیزه و رئیس کمیسیون 
2 دکتر امیرحسین نخودکار ریاضی محض- جبر دانشیار دانشگاه کاشان  دبیر کمیته منتخب ارتقاء 
3 دکتر سید سیف اله موسی زاده ریاضی محض- آنالیز دانشیار دانشگاه کاشان عضو کمیسیون 
4 دکتر اکبر محبی ریاضی کاربردی  دانشیار دانشگاه کاشان  عضو کمیسیون
5 دکتر عباس سعادتمندی ریاضی کاربردی  استاد دانشگاه کاشان  عضو کمیسیون
کمیسیون تخصصی دانشکده مهندسی
ردیف نام ونام خانوادگی گرایش -  رشته مرتبه علمی عضو هیات علمی  نوع مسئولیت
1 دکتر محسن محسن نیا مهندسی شیمی استاد دانشگاه کاشان عضو هیأت ممیزه و رئیس کمیسیون 
2 دکتر عباس صادق زاده عطار مهندسی متالورژی دانشیار دانشگاه کاشان دبیر کمیته منتخب ارتقاء 
3 دکتر مهران رضایی مهندسی شیمی  استاد دانشگاه علم و صنعت عضو کمیسیون
4 دکتر حسین تحقیقی مهندسی عمران دانشیار دانشگاه کاشان عضو کمیسیون
5 دکتر بهرام رضایی مهندسی معدن استاد دانشگاه امیرکبیر عضو کمیسیون
کمیسیون تخصصی دانشکده مهندسی مکانیک 
ردیف نام ونام خانوادگی گرایش -  رشته مرتبه علمی عضو هیات علمی  نوع مسئولیت
1 دکتر علی قربان پور مهندسی مکانیک - جامدات استاد دانشگاه کاشان عضو هیأت ممیزه و رئیس کمیسیون 
2 دکتر محمد هنرپیشه مهندسی مکانیک – ساخت و تولید دانشیار دانشگاه کاشان دبیر کمیته منتخب ارتقاء 
3 دکتر علی اکبر عباسیان مهندسی مکانیک - سیالات استاد دانشگاه کاشان عضو کمیسیون
4 دکتر قنبرعلی شیخ زاده مهندسی مکانیک - سیالات استاد دانشگاه کاشان عضو کمیسیون
5 دکتر محمد شرعیات مهندسی مکانیک - جامدات استاد خواجه نصیر الدین طوسی عضو کمیسیون
کمیسیون تخصصی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
ردیف نام ونام خانوادگی گرایش -  رشته مرتبه علمی عضو هیات علمی  نوع مسئولیت
1 دکتر سید عباس طاهر برق - قدرت استاد دانشگاه کاشان عضو هیأت ممیزه و رئیس کمیسیون 
2 دکتر محسن رحیمی برق - قدرت دانشیار دانشگاه کاشان دبیر کمیته منتخب ارتقاء 
3 دکتر آقا سجاد جهانبخت برق - مخابرات دانشیار دانشگاه کاشان عضو کمیسیون
4 دکتر داریوش دیدبان برق - الکترونیک دانشیار دانشگاه کاشان عضو کمیسیون
5 دکتر باقر شمس اللهی مهندسی کامپیوتر     استاد دانشگاه صنعتی شریف عضو کمیسیون
کمیسیون تخصصی دانشکده علوم انسانی 
ردیف نام و نام خانوادگی گرایش -  رشته مرتبه علمی عضو هیات علمی  نوع مسئولیت
1 دکتر محسن نیازی علوم اجتماعی استاد دانشگاه کاشان عضو هیأت ممیزه  و رئیس کمیسیون 
2 دکتر حمید رحیمی سمیرمی مدیریت آموزشی دانشیار دانشگاه کاشان دبیر کمیته منتخب ارتقاء 
3 دکتر محمد امینی علوم تربیتی دانشیار دانشگاه کاشان عضو کمیسیون
4 دکتر محمدجواد پوروقار تربیت بدنی دانشیار دانشگاه کاشان عضو کمیسیون
5 دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی  حقوق  استاد دانشگاه شهید بهشتی عضو کمیسیون
کمیسیون تخصصی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
ردیف نام و نام خانوادگی گرایش -  رشته مرتبه علمی عضو هیات علمی  نوع مسئولیت
1 دکتر امیرحسین رسول نیا ادبیات عرب دانشیار دانشگاه کاشان عضو هیأت ممیزه و رئیس کمیسیون 
2 دکتر امیرحسین مدنی ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه کاشان دبیر کمیته منتخب ارتقاء 
3 دکتر عباس زارعی ادبیات انگلیسی دانشیار دانشگاه کاشان  عضو کمیسیون
4 دکتر سید رضا مودب قرآن و حدیث استاد دانشگاه قم عضو کمیسیون
5 دکتر رضا شجری ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه کاشان عضو کمیسیون
کمیسیون تخصصی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین
ردیف نام ونام خانوادگی گرایش -  رشته مرتبه علمی عضو هیات علمی  نوع مسئولیت
1 دکتر رضا قضاوی مرتع و آبخیزداری استاد دانشگاه کاشان عضو هیأت ممیزه و رئیس کمیسیون 
2 دکتر عباسعلی ولی  مدیریت بیابان دانشیار دانشگاه کاشان دبیر کمیته منتخب ارتقاء 
3 دکتر روح اله میرزایی محیط زیست  دانشیار دانشگاه کاشان عضو کمیسیون
4 دکتر محسن شاطریان  جغرافیا استاد دانشگاه کاشان عضو کمیسیون
5 دکتر محمد جعفری مرتعداری استاد دانشگاه تهران عضو کمیسیون
کمیسیون تخصصی دانشکده معماری و هنر
ردیف نام ونام خانوادگی گرایش -  رشته مرتبه علمی عضو هیات علمی  نوع مسئولیت
1 دکتر علی عمرانی پور معماری دانشیار دانشگاه کاشان  عضو هیأت ممیزه و رئیس کمیسیون 
2 دکتر بابک عالمی معماری استادیار دانشگاه کاشان دبیر کمیته منتخب ارتقاء 
3 دکتر عباس اکبری صنایع دستی دانشیار دانشگاه کاشان  عضو کمیسیون
4 دکتر امیر حسین چیت سازیان پژوهش هنر دانشیار دانشگاه کاشان  عضو کمیسیون
5 دکتر حسن کریمیان باستان شناسی استاد دانشگاه تهران عضو کمیسیون

لینک دانلود فایل