ارتقاء یافتگان ۱۴۰۲

فهرست اسامی ارتقاء یافتگان در سال 1402 دانشگاه کاشان

ردیفنام و نام خانوادگیدانشکدهگروهنوع ارتقاءتاریخ تصویب در هیئت ممیزهآدرس سایت
 
1دکتر زهره زهراییشیمیبیوتکنولوژیدانشیاری1402/3/11مشاهده
2دکتر زینب رحمانیفیزیکلیزر و فوتونیکدانشیاری1402/3/11مشاهده
3دکتر بابک عالمیمعماری و هنرتکنولوژی معماریدانشیاری1402/3/11مشاهده
4دکتر مهدی غضنفریفیزیکفیزیک هسته ایدانشیاری1402/4/29مشاهده
5دکتر رسول کاظمیعلوم ریاضی و کامپیوترریاضی محضدانشیاری1402/4/29مشاهده
6دکتر امیرحسین صادقپورمعماری و هنرتکنولوژی معماریدانشیاری1402/4/29مشاهده
7دکتر نرگس نیکخواهعلوم انسانیعلوم اجتماعیدانشیاری1402/9/2مشاهده
8دکتر حامد هاشمیمهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - قدرتدانشیاری1402/9/2مشاهده
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.